Menu: Infocentrum ecu2009+ - Factsheet - Overzichtskaarten - Links
Realisatiebesluit ecu2009+ - Informatieavonden - Persberichten - Nieuwsbrief - Home

Disclaimer


Ontwerpaanpassingen Oude Meer

Informatieavond geeft bewoners duidelijkheid

Op persoonlijke uitnodiging van de provincie Noord-Holland is, op woensdagavond 10 september jl., in het Raadhuis van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp, een besloten informatieavond gehouden voor bedrijven en bewoners in De Oude Meer.

Aanleiding voor deze avond waren de recente ontwerp-aanpassingen naar de aansluiting van de tunnel onder de Ringvaart op de Fokkerweg. Deze aansluiting is gelegen nabij de kruising Aalsmeerderdijk-Oude Meerweg. Medewerkers van gemeente en provincie beantwoordden vragen en gaven toelichting op de aangepaste tekening van het voorontwerp van dit tracédeel.

Bewoners en bedrijven kregen een infopakket mee. Hierin zaten: de fotoplankaart van dit specifieke tracédeel, overzichtsplankaart van het gehele tracé, en een overzicht met contactpersonen. Mocht u deze informatie ook willen ontvangen, stuurt u dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar: info@ecu2009.info ten name van mevrouw L. van der Zwet. Wij zullen u deze informatie dan per post doen toekomen.


Het tracédeel Oude Meer (Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend)