Menu: Infocentrum ecu2009+ - Factsheet - Overzichtskaarten - Links
Realisatiebesluit ecu2009+ - Informatieavonden - Persberichten - Nieuwsbrief - Home

Disclaimer


De Stuurgroep ecu2009+ nodigt uit, mede namens de Provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten, inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Uithoorn

Informatieavond Realisatiebesluit ecu2009+

‘DE WEG DIE MENSEN VERBINDT’
Dinsdagavond 14 december 2004

Burgerzaal, Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein, ingang bordes

In de maand oktober hebben Provinciale Staten en de betrokken gemeenteraden ingestemd met het Realisatiebesluit voor de ecu2009. De Gemeenteraad van De Ronde Venen heeft haar besluit opgeschort. Door deze besluitvorming wordt er medio 2005 gestart met de uitvoering. Begonnen wordt met de verbreding van de Kruisweg en de omlegging van de ecu2009 bij Aalsmeer en Uithoorn. Het totale project zal dan in 2011 gereed zijn. Met het realisatiebesluit is er een einde gekomen aan een jarenlange discussie over de aanpak van de bereikbaarheid- en leefbaarheidproblemen van de regio. Er ligt een oplossing die regiobreed wordt gedragen.

Deze avond is bedoeld om een toelichting te geven op het tracé en uitvoeringsplanning. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

PROGRAMMA

Vanaf
19.30 uur ZAAL OPEN

20.00 uur WELKOM EN OPENING, WETHOUDER BOOM

20.05 uur TOELICHTING PROGRAMMA DOOR GESPREKSLEIDER

20.10 uur PRESENTATIE VAN HET TRACÉ, PROJECTDIRECTEUR HEDDEMA

20.25 uur VRAGEN VANUIT HET PUBLIEK

21.45 uur AFRONDING

De ecu2009+ is een gezamenlijk project van de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en De Ronde Venen om de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in de regio te verbeteren, bij voorkeur in samenwerking met private partijen.