Menu: Infocentrum ecu2009+ - Factsheet - Overzichtskaarten - Links
Realisatiebesluit ecu2009+ - Informatieavonden - Persberichten - Nieuwsbrief - Home

Disclaimer


Er wordt door de Stuurgroep ecu2009+, mede namens de Provincie Noord-Holland en betrokken gemeenten, diverse informatieavonden voor inwoners georganiseerd over het Regioakkoord ecu2009+.
Tijdens deze avonden is er een toelichting gegeven op:

Graag geven wij u hierbij een journalistiek verslag van deze informatieavonden.

Informatieavond Regioakkoord ecu2009+ t.b.v. de inwoners van Aalsmeer

Aalsmeer timmert aan de weg
Informatieavond ecu2009+ druk bezocht

‘We gaan hier geen massamakelaar spelen.’ De Aalsmeerse wethouder Piet Boom begrijpt de zorgen over de taxaties van woningen. Een aantal zal het veld moeten ruimen voor de nieuwe ecu2009. Met afzonderlijke burgers worden daar afspraken over gemaakt. ‘Dat doe je niet op het podium.’ Persoonlijk en zorgvuldig. Dat is de insteek van de informatieavond over de ecu2009+.

Een volle zaal in het Event Centre van Joop van den Ende is het levende bewijs dat de ecu2009 leeft onder de Aalsmeerse bevolking. Zo’n driehonderd inwoners lopen langs de informatiemarkt waar foto’s en plattegronden de nieuwe weg een plek geven. Nieuwsbrieven en folders over de omlegging van de provinciale weg vinden gretig aftrek. Net als het verhaal van gedeputeerde Hen de Boer en wethouder Piet Boom. Dat wordt met gemengde gevoelens ontvangen. De nieuwe weg zal de gemeentekern ontzien. Overlast, onveiligheid en opstoppingen worden teruggebracht, weet de wethouder. Maar ingrijpen doet pijn, zeker als je daarvoor je huis uit moet.

Knopen doorhakken
Yvonne Hooyman wacht al jaren op een antwoord. ‘Ik ga mijn woning aan de Hornweg niet verkopen als er geen marktconforme prijs voor wordt geboden. Bovendien is er vervangende woonruimte beloofd. Alleen hoor ik daar niets van. Hoe zit het nou?’ Wethouder Boom komt met het verlossende antwoord voor alle huizenbezitters. ‘Plannen voor de ecu2009 zijn steeds gewijzigd. Maar nu kunnen we knopen doorhakken. Jan Wisse van de Provincie gaat over de grondaankopen en de taxaties. Hij is voor iedereen beschikbaar en maakt individueel afspraken. Vanavond nog. Dus spreek hem aan!’ Dat werkt. Tijdens de borrel plant de taxateur zijn agenda vol.
‘Kees van Vliet moet zijn containers snel binnenhalen,’ klinkt het als een groep bewoners de kaarten bestuderen. De rode lijnen die de nieuwe weg markeren, snijden als een ploeg het landschap doormidden. Piet Tulp denkt dat hij de dans net ontspringt. Zijn huis aan de Hornweg raakt straks ingeklemd tussen de ecu2009 en de bloemenveiling. Dat kost hem een 130 meter van zijn achtertuin, die de gemeente zal opkopen. Maar hij ligt er niet wakker van. ‘Het duurt nog elf jaar voordat die weg klaar is. Het zal mijn tijd wel duren. Bovendien kan die ecu2009 een hoop ellende oplossen.’

Vooroorlogse ellende
Nog niet alle aanwezigen zijn overtuigd van de noodzaak. Een enkeling probeert het nog met een ondergrondse variant. Anderen willen niet verder gaan dan de bestaande weg aan te passen. Meneer Middelkoop weet waar de ellende vandaan komt: ‘Pas die vooroorlogse voorrangsregels aan, zorg voor een fatsoenlijk brugophaalsysteem en haal minstens vier kruisingen weg.’ Provinciaal verkeersdeskundige Dick Winters: ‘Daarmee los je het probleem niet op. En ook komt het de leefbaarheid van Aalsmeer niet ten goede. Nee, die oude ecu2009 gaan we hoofdzakelijk voor het openbaar vervoer gebruiken.’ Voor de meeste aanwezigen lijkt dat een geruststellende gedachte.
Ook gedeputeerde Hen de Boer vindt veertig jaar discussie wel genoeg. ‘Het is tijd dat de schop in de grond gaat. Om samen te bouwen. Langer wachten is onverantwoord. Dat wil niet zeggen dat we stoppen met nadenken en luisteren. Juist uw mening is van belang. Sommige mensen zullen als een berg opzien tegen de plannen. Verhuizen en geluidshinder, als bestuurders gaan we daar zorgvuldig mee om. Dat is echt wel wat ingewikkelder dan een rekensommetje van persoonlijk leed, aantallen gedupeerden en kosten’.

Stapels vragen
De gemeentelijke informatiestroom heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. De Aalsmeerder blijkt goed op de hoogte van de plannen. De stapel gele vragenbriefjes die bij presentator Victor Deconink wordt ingeleverd gaan veelal over de gevolgen, niet zozeer over de noodzaak. Hoe wordt het nieuwe bedrijventerrein ingevuld? Hoeveel betalen die ondernemers mee aan de weg? Is de wegverbreding wel berekend op de toename van de bedrijvigheid? Hoeveel overlast gaat de nieuwe weg ons brengen? Waarom krijg ik een fietsbrug voor mijn deur en geen tunnel?
Het ene antwoord laat zich makkelijker geven dan het ander. Een fietsbrug spaart meer bomen dan een tunnel. Bovendien helpt het de Hornweg te ontlasten als sluiproute. Het inrichtingsplan van het nieuwe bedrijventerrein van 180 hectare is nog niet uitgetekend. Daar zullen de zittende ondernemers zeker om advies gevraagd worden. Alleen de nieuwe bedrijven gaan meebetalen aan de weg. De gemeente heeft haar bijdrage al gegarandeerd. En natuurlijk zijn de wegen berekend op groei en geluidshinder. ‘Het nieuwe tracé voldoet gewoon aan de wet,’ verzekert gedeputeerde De Boer. Een heldere toezegging. De zaal laat merken dat ze het in de gaten zal houden. Net als de andere beloftes tijdens deze informatieavond.

Overzichtskaarten tracé

De planning
2003: afspraken en voorbereiding
2004: realisatieovereenkomst
2005: start project met Noordelijke Link
2011: ecu2009+ gereed

Meer informatie:
Gemeente Aalsmeer, Casandra van Laerhoven 0297-387611
Projectbureau ecu2009+, Carla van Buuren 0297-386436