Menu: Infocentrum ecu2009+ - Factsheet - Overzichtskaarten - Links
Realisatiebesluit ecu2009+ - Informatieavonden - Persberichten - Nieuwsbrief - Home

Disclaimer


Infomatieavond geeft bewoners Legmeerdijk duidelijkheid

Besloten informatieavond goed bezocht

Op donderdagavond 15 mei jl., is op persoonlijke uitnodiging van de provincie Noord-Holland in het Gemeentehuis van Aalsmeer een besloten informatieavond gehouden voor bewoners aan de Legmeeerdijk. Aanleiding voor deze avond waren de recente ontwerp-aanpassingen aan de Legmeerdijk, ter plaatse van de kruising met de toekomstige ecu2009. Medewerkers van gemeente en Provincie beantwoordden vragen en gaven toelichting op de aangepaste tekening van het voorontwerp van dit tracédeel.

De bewoners konden een infopakket meenemen waarin zaten: de fotoplankaart van dit tracédeel, een conceptplanning omleiding ecu2009 en een overzicht met contactpersonen.

Mocht u deze informatie ook willen ontvangen, stuurt u dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar: info@ecu2009.info ten name van mevrouw L. van der Zwet.Wij zullen u deze informatie dan per post doen toekomen.


Medewerkers van gemeente en Provincie geven nadere toelichting aan bewoners Legmeerdijk


Het tracédeel Legmeerdijk (Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend)