Menu: Infocentrum ecu2009+ - Factsheet - Overzichtskaarten - Links
Realisatiebesluit ecu2009+ - Informatieavonden - Persberichten - Nieuwsbrief - Home

Disclaimer


Participatieavond Haarlemmermeer
Drie in één

Op 24 september 2003 informeerde de gemeente Haarlemmermeer omwonenden en belangstellenden over drie grote infrastructurele projecten. De drie hangen zowel technisch als praktisch met elkaar samen. Het gaat om de verbreding van de Kruisweg/ecu2009, de bouw van de Oostlob van Schiphol Logistics Park (SLP) en de aanleg van de oosttak van de Zuidtangent. De plannen worden in een vroeg stadium gepresenteerd om omwonenden te informeren en naar hun reactie te luisteren. Voor alle projecten geldt dat de procedure om ontheffing te krijgen nog moet beginnen. Alle gebruikelijke vormen van inspraak, bezwaar en beroep maken deel uit van de procedure.

Verbreding ecu2009
Nieuwe weg, nieuwe verkeerssituaties. Volgend jaar begint de verbreding van de Kruisweg tussen de A4 en de Fokkerweg met twee keer drie rijstroken. Hiermee verdwijnt de kruising van de ecu2009 met de Aalsmeerderweg. Voor fietsers en voetgangers komt er een brug over de ecu2009. Verkeer uit Rijsenhout gaat via de Aalsmeerderweg over SLP - Oostlob naar de kruising ecu2009+ Fokkerweg. Deze alternatieve route zal klaar zijn voordat de Aalsmeerderweg afgekoppeld wordt. Aan de Noordkant van de Kruisweg zorgt de verlengde Beech Avenue voor een vervangende route. Door de nieuwe routes is de Parallelweg minder druk.

Uitbreiding Zuidtangent
De openbaar vervoerverbinding Zuidtangent krijgt ter hoogte van kantorenterrein Beukenhorst een aftakking richting Aalsmeer. De busbaan kruist de A4 via een brug, waarvan de bouw in volle gang is. Bij de halte Fokkerweg komt een voetgangersbrug over de ecu2009. De vrije busbaan mondt uit op de busstrook richting Ringvaart. Op 1 januari 2006 gaat de nieuwe busbaan open. De route loopt van Schiphol en Hoofddorp naar Schiphol-Rijk en Aalsmeer/Uithoorn.

Oostlob Luchthaven
Schiphol groeit. En daarmee ook de bedrijvigheid rond de luchthaven. De aanleg van de Oostlob van Schiphol Logistics Park staat in de steigers. In dit gebied van 30 hectare komen logistiek bedrijven die de luchthaven bedienen. Uitbreiding van het ontwikkelgebied is alleen mogelijk met een verbrede ecu2009 en een goede ontsluiting via het openbaar vervoer. Al in 2001 is besloten tot de bouw van dit bedrijventerrein. Door onduidelijkheid over het ecu2009 project werd de aanleg van de Oostlob op de lange baan geschoven.


Het verslag dat gemaakt is van deze bijeenkomst kunt u per e-mail opvragen bij mevrouw
T. Zonneveld, onder vermelding van “verslag informatieavond d.d. 24 september 2003”, (tineke.zonneveld@haarlemmermeer.nl).