Menu: Infocentrum ecu2009+ - Factsheet - Overzichtskaarten - Links
Realisatiebesluit ecu2009+ - Informatieavonden - Persberichten - Nieuwsbrief - Home

Disclaimer


Informatieavond Planstudie Legmeerdijk
Ondernemende aanpak

Goede adviezen sla je niet in de wind. Dat geldt ook bij de aanleg van de ecu2009. Reacties uit de inspraakrond bestemmingsplan hebben in Amstelveen een alternatief opgeleverd voor de geplande rotonde op de Legmeerdijk. Zowel provincie NoordHolland als de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer zien voordelen in dit plan. Tijdens een informatieavond op 27 mei jongstleden in het Raadhuis van Amstelveen zijn bewoners daarover geïnformeerd.
Belangrijke pluspunten zijn:

Omdat deze variant duurder is dan de oorspronkelijk plannen, kijken betrokkenen op dit moment hoe ze de kosten kunnen dekken.

Tijdens de inloop-avond beantwoordden medewerkers van de gemeente Aalsmeer, Amstelveen en de Provincie Noord-Holland vragen en gaven toelichting op het alternatieve plan. De bewoners konden een infopakket meenemen waarin zaten: de fotoplankaart, een conceptplanning, meest gestelde vragen en een overzicht met contactpersonen.


Medewerkers van de Provincie Noord-Holland geven nadere toelichting aan bewoners Legmeerdijk.

Mocht u deze informatie ook willen ontvangen, stuurt u dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar: info@ecu2009.info ten name van mevrouw L. van der Zwet. Wij zullen u deze informatie dan per post doen toekomen

Planstudie Legmeerdijk.(Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend)