Menu: Infocentrum ecu2009+ - Factsheet - Overzichtskaarten - Links
Realisatiebesluit ecu2009+ - Informatieavonden - Persberichten - Nieuwsbrief - Home

Disclaimer


Er wordt door de Stuurgroep ecu2009+, mede namens de Provincie Noord-Holland en betrokken gemeenten, diverse informatieavonden voor inwoners georganiseerd over het Regioakkoord ecu2009+.
Tijdens deze avonden is er een toelichting gegeven op:

Graag geven wij u hierbij een journalistiek verslag van deze informatieavonden.

Informatieavond Regioakkoord ecu2009+ t.b.v. de inwoners Uithoorn, De Ronde Venen en Amstelveen

INFOAVOND ecu2009+

”Straks kijk ik tegen een vijf meter hoog talud aan. Dat had ik niet bedacht toen ik een paar jaar geleden mijn huis in De Ronde Venen kocht. Ik houd van ruimte. Ik ben een jongen van de polder.” Een noodkreet tijdens de informatieavond over het Regioakkoord ecu2009+ te Uithoorn.

De tweehonderd aanwezigen tonen begrip en medeleven. De deskundigen leggen uit dat de nieuwe weg er fatsoenlijk bij komt te liggen.
Volgens alle moderne spelregels ter voorkoming van hinder en overlast. Met zonodig schadeloosstellingen. Maar een weidse blik op de polder hebben ze op die plek niet in de aanbieding.
Duidelijkheid regeert op 7 januari in het gebouw van Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn.

Presentator Victor Deconinck, onder meer bekend van het televisieprogramma Twee Vandaag, hamert op helderheid. ‘We kunnen niet iedereen gelukkig maken.

Niet iedereen zal blij zijn met de oplossingen. Maar niemand hoeft met vraagtekens naar huis te gaan.’ Herhaaldelijk port hij de aanwezigen op om met hun water voor de dokter te komen. Ze mogen het de bestuurders en ambtenaren best lastig maken. Het is echter een informatieavond. Het gaat om bijpraten, om het wegpoetsen van blinde vlekken, om zicht op de toekomst. Het is niet de bedoeling om de plannen terplekke even te veranderen. ‘Sommigen zouden de weg wel een stukje willen opschuiven. Dat gaat niet lukken. Bovendien ligt hij dan bij iemand anders voor de deur of in de tuin. En die willen hem dan weer terugschuiven’, zo klinkt het bij de aftrap.

Gemengde gevoelens
Het wordt een geanimeerde avond. De inwoners van Uithoorn, De Ronde Venen en Amstelveen duiken de informatiestands in waar luchtfoto’s en plattegronden de gekozen oplossingen tot leven brengen. Ze zoeken het eigen huis, de dagelijkse routes, belangrijke herkenningspunten. Nieuwsbrieven en folders vinden gretig aftrek.

Er is geconcentreerde aandacht voor de verhalen en uitspraken van gedeputeerde Hen de Boer van de provincie Noord-Holland en de wethouders Gerrit Verbruggen van Uithoorn en Arnold Poortman van De Ronde Venen. Deze worden af en toe met gemengde gevoelens ontvangen. Er zijn verbeteringen voor velen, maar sommigen krijgen juist last. Hen de Boer: ‘Dat vraagt van ons zorgvuldigheid. Het is niet simpelweg een rekensommetje met aantallen, persoonlijke ergernissen en kosten. Elke vraag krijgt een persoonlijk antwoord.’

Vastbesloten en trots
Een groot aantal vragen krijgt diezelfde avond nog een publieke behandeling. Een grote kartonnen doos achter in de zaal is binnen een uur een verzamelbak van kritiek, commentaren en twijfels. Met gulle hand strooit Victor Deconinck ze vervolgens richting beleidsbedenkers en -beslissers.
‘We gaan bouwen en dat gaan we samen doen’, zo laat gedeputeerde Hen de Boer weten. Hij zegt vastbesloten en trots te zijn. Na veertig jaar studie en onderhandelen kan de schop de grond in. Leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid maken dat nodig.
Net als trouwens een gezonde economische ontwikkeling van het gebied. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn hebben daartoe het Regioakkoord ecu2009+ gesloten. Daarin belangrijke keuzes voor het tracé dat woonkernen ontziet, de aansluiting op de rijkswegen, de planning, het afbakenen van risico’s en de verdeling van de kosten.

Geld is gereserveerd
Het kostenverhaal levert meteen een schampere vraag op.
‘Dat geld is er toch gewoon niet? En dat komt evenmin!’, zo klinkt het.
Hen de Boer en een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat ontkrachten deze argwaan. In het meerjarenprogramma van de Rijksoverheid staat de ecu2009 voor 315 miljoen euro. Schiphol en de Bloemenveiling Aalsmeer staan voor vijf miljoen aan de lat.
En de gemeenten garanderen bijdragen uit de opbrengst van nieuwe bedrijventerreinen. Samen met de paar honderd miljoen die al eerder voor dit doel beschikbaar waren, is zelfs een risicofonds te vormen. Zo zijn tegenvallers op te vangen.

Hete hangijzers
De vragenstellers pakken ook een paar hete hangijzers bij de kop. Het groen houden van de Bovenkerkerpolder bijvoorbeeld. Alsnog een aansluiting op de rijksweg A9 over Amstelveens grondgebied, of de kruising van de Amstel.
Gedeputeerde Hen de Boer: ‘We gaan de Amstel passeren, dat staat vast’. Jolig uit de zaal: ‘Wat dacht u van een pontje?’
Wethouder Arnold Poortman laat weten dat De Ronde Venen vasthoudt aan een aquaduct, onder de Amstel door dus.
Alternatieven lust zijn gemeente niet.
Gedeputeerde Hen de Boer legt uit dat er nu nog een hoge brug geprojecteerd staat, maar dat er alle tijd is om de beste oplossing te zoeken; praktisch, bouwtechnisch en financieel. De nieuwe weg is pas in 2007 of 2008 bij de Amstel.

De Bovenkerkerpolder willen de bestuurders zo groen mogelijk houden. Maar ze verhullen niet dat er in de provinciale plannen nog ergens een pijl richting ecu2009 staat. Als het niet anders kan, is daar nog een verbinding aan te leggen.

Knijpen helpt
Het verkeer in de richting Vinkenveen en de A2 staat een ontmoedigingsbeleid te wachten. Tweebaans, remmende rotondes en zonodig verkeerslichten. Verschillende bewoners hebben daar een hard hoofd in. Zij zien de files al door De Ronde Venen schuiven. De alternatieven vliegen door de zaal. Van autobanen op palen door de polders tot een compleet nieuwe snelweg die ergens bij Woerden op de A12 tussen Utrecht-Den Haag aantakt. Verkeersspecialist Rolf Esveld van de gemeente Uithoorn verdedigt de oplossing uit het Regioakkoord. ‘Transporteurs rekenen niet in kilometers maar in tijd. Als we richting Vinkenveen flink knijpen, gaan ze wel in de buurt van Schiphol de rijkswegen op.’

Geluidsschermen
De vierbaans omlegging om Uithoorn zal geluidsoverlast met zich brengen. Zonodig komen er schermen: de wet is daar heel precies in. Uit de zaal; ‘Werken die schermen ook op de tiende verdieping?’ Ook uit de zaal: ‘Daar heb je meer last van vliegtuigen dan van auto’s’. Gedeputeerde Hen de Boer: ‘Mijn eerste contact met de ecu2009 was de ingebruikneming van geluidsschermen in Aalsmeer. Ik viel van verbazing zowat mijn auto uit. Mensen zaten daar in hun woonkamers met de neus bovenop. Dat mag zo niet blijven, bedacht ik toen. Straks is dat voor elkaar. Maar iets dergelijks moeten we dus bij de Tienboerenweg in De Ronde Venen voorkomen!’

Ongelukken
Ook wethouder Gerrit Verbruggen vertelt over persoonlijke herinneringen aan de ecu2009. ‘Het was nog de S201 in 1964. Ik zat op de christelijke school toen ik daar een ernstig ongeluk zag. Die beelden heb ik nog steeds voor ogen. En toen we later in de oude winkel van Albert Heyn woonden, knalde het weer verschrikkelijk. Dat moet afgelopen zijn, zo besloot ik toen. Ik ben blij dat ik daar mijn bijdrage aan kan leveren. Leefbaarder èn veiliger. Uithoorn komt wat later aan de beurt dan ik zou willen. Dat is een prijs die ik graag betaal aan de samenwerking. Ik heb niet langer het gevoel een roepende in de woestijn te zijn.’

Er kwamen uiteenlopende vragen binnen. Bijvoorbeeld over fietstunnels, openbaar vervoer, bedrijventerreinen, grondaankopen, vergoeding voor tuinders, afsluiten van sluiproutes, ongelijkvloerse kruisingen, aantakkingen op andere wegen en onteigening.
Een deel van de vragen kreeg een onmiddellijk antwoord. Andere ontvangen bericht van het Projectbureau ecu2009+.

Overzichtskaarten tracé

De planning
2003: afspraken en voorbereiding
2004: realisatieovereenkomst
2005: start project met Noordelijke Link
2010: ecu2009+ gereed

Meer informatie:
Gemeente De Ronde Venen, Cees Fisser 0297 – 291796
Gemeente Uithoorn, Mieke Spreeuwenberg 0297 - 513126
Projectbureau ecu2009+, Carla van Buuren 0297-386436