Menu: Infocentrum ecu2009+ - Factsheet - Overzichtskaarten - Links
Realisatiebesluit ecu2009+ - Informatieavonden - Persberichten - Nieuwsbrief - Home

Disclaimer


Er wordt door de Stuurgroep ecu2009+, mede namens de Provincie Noord-Holland en betrokken gemeenten, diverse informatieavonden voor inwoners georganiseerd over het Regioakkoord ecu2009+.
Tijdens deze avonden is er een toelichting gegeven op:

Graag geven wij u hierbij een journalistiek verslag van deze informatieavonden.

Informatieavond Regioakkoord ecu2009+ t.b.v. de inwoners Haarlemmermeer

INFO-AVOND OVER ecu2009 GEEFT BEWONERS DUIDELIJKHEID

Een vinger priemt op een rode lus ter hoogte van Oude Meer. ‘Hier woon ik. Maar voor hoe lang nog? Volgens de plannen komt precies daar het nieuwe aquaduct.’ Handen bewegen met grote gebaren over de plattegrond van het ecu2009-gebied. Bij elke vinger hoort een vraag. De informatieavond ecu2009+ Haarlemmermeer geeft het antwoord.

‘We gaan bouwen en we gaan het samen doen.’ Gedeputeerde Hen de Boer klinkt vastbesloten en trots. Na veertig jaar onderhandelen ondertekenden de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn het regioakkoord ecu2009+, de overeenkomst over de omlegging van de drukke provinciale verkeersader. Met als doel leefbaarheid, bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. ‘Terugkrabbelen kan niet meer. We nemen de schop ter hand. Nu we met de uitvoering gaan beginnen, nodigen we u uit om uw vragen te stellen.’

Radiostilte
Een man uit het publiek staat op van zijn stoel. ‘Van de Heuvel is de naam. Zeven jaar geleden zat ik hier ook al. Toen zijn er vergaderstukken beloofd. Tot nu heb ik niks meer gehoord.’ Wethouder Mieke Blankers legt uit. ‘Jarenlang hebben we over de ecu2009 gepraat. Telkens veranderde er weer wat in de plannen. Nu de knoop is doorgehakt, kunnen we onze inwoners gelukkig op de hoogte stellen en houden.’
Na een radiostilte hopen de ruim honderd belanghebbenden volledig geïnformeerd naar huis te gaan. Een vragenrondje leert dat ze zeker duidelijkheid willen. De gemeentelijke projectleider Jaap Rebel doet de technische situaties uit de doeken. Het nieuwe tracé blijkt complex. Baanvlakken verbinden en verbreden, dorpskernen ontsluiten en aansluiten, wegen omleggen en ontzien, bedrijventerreinen uitbreiden en ontwikkelen. In 2010 moet alles klaar zijn. Daarna bouwt de gemeente het traject verder uit.

Vraagtekens
Hier en daar klinkt geroezemoes. Vragen te over. Antwoorden genoeg. Hoe kan het dat de weg in het 0-gebied van Schiphol komt? Daar geeft de luchthaven toestemming voor. Waarom verdwijnt de huidige aansluiting op de A4? Het Rijk stemt in met twee nieuwe aansluitingen als er ook een verdwijnt. Voor details staan de experts in de informatiestands klaar. Schriftelijk een vraag indienen kan ook.
Creatieve geesten genoeg. Omwonenden komen zelf met alternatieven. Wanneer blijkt dat sommige oplossingen echt niet kunnen, zijn de meesten gerust. Met een lege portemonnee valt er weinig te bouwen. Om Rijksplannen en Milieurapportages kan je niet heen. Jaap Pruis uit Oude Meer gaat met meer duidelijkheid naar huis. ‘Door nieuwe bedrijventerreinen wordt de Fokkerweg voor mijn huis breder én drukker.’ Nu weet hij: niets doen is geen optie. Economische groei is niet te stoppen.

Overzichtskaarten tracé

De planning
2003: afspraken en voorbereiding
2004: realisatieovereenkomst
2005: start project met Noordelijke Link
2010: ecu2009+ gereed

Meer informatie:
Gemeente Haarlemmermeer Informatiecentrum 023-5676933
Projectbureau ecu2009+, Carla van Buuren 0297-386436