Menu: Infocentrum ecu2009+ - Factsheet - Overzichtskaarten - Links
Realisatiebesluit ecu2009+ - Informatieavonden - Persberichten - Nieuwsbrief - Home

Disclaimer


Realisatiebesluit ecu2009+ (besluitvorming oktober 2004)
In oktober 2004 is het voorstel van de Stuurgroep ecu2009+, het Realisatiebesluit ecu2009+, door de gemeenteraden van Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en provinciale staten in grote meerderheid aangenomen. Op 24 november hebben gedeputeerde Mooij, Provincie Noord-Holland; wethouder Blankers, Haarlemmermeer; wethouder Boom, Aalsmeer en wethouder Verbruggen, Uithoorn de realisatieovereenkomst ecu2009ondertekend. Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst ecu2009 door bestuurders, worden de gemaakte afspraken van het realisatiebesluit officieel bekrachtigd.

Er ligt een betaalbaar, functioneel en veilig ontwerp voor de aanpassing van de ecu2009. De afspraken voor financiering van het project liggen vast. Met dit resultaat is de discussie over de aanpak van de bereikbaarheid- en leefbaarheidproblemen van de regio beëindigd. De schop gaat de grond in!

De ondertekening van de realisatieovereenkomst door De Ronde Venen is opgeschort. Zij wacht een onderzoek af op welke wijze de toekomstige weg de Amstel passeert. De gemeente werkt wel mee aan alle planologische procedures die de aanleg van de weg mogelijk moet maken.

Wilt u meer weten? Het Realisatiebesluit ecu2009+ kunt u als een PDF-file downloaden.
Om deze publicaties te lezen heeft u Acrobat Reader nodig. Deze kunt u gratis downloaden.

Geeft u er de voorkeur aan om dit document als hardcopy te ontvangen, dan vragen wij u een e-mail toe te sturen naar: info@ecu2009.info t.a.v. Louisa van der Zwet

Regioakkoord ecu2009+ (besluitvorming november 2002)
De stuurgroep ecu2009+ heeft op 4 november 2002 het regioakkoord vastgesteld.
De betrokken colleges van gemeenten en provincie onderschrijven het Regioakkoord ecu2009+ en hebben dit in december 2002 en januari 2003 goedgekeurd in hun raden- en staten.

Graag geven wij hierbij het regioakkoord ter inzage.
Er zijn 2 versies:

1. Versie van het regioakkoord dat is voorgelegd aan raden/staten: Regioakkoord ecu2009+ (833 kb)
2. Een samenvatting: Regioakkoord ecu2009+: “Nu de wil , straks de weg” (825 kb)
Beiden documenten kunt u als een PDF-file downloaden.
Om deze publicaties te lezen heeft u Acrobat Reader nodig. Deze kunt u gratis downloaden.

Geeft u er de voorkeur aan om deze documenten als hardcopy te ontvangen, dan vragen wij u een e-mail toe te sturen naar: info@ecu2009.info t.a.v. Louisa van der Zwet.